Myco Mind

Myco Mind

_

Projekt identyfikacji wizualnej oraz strony internetowej dla kanadyjskiej marki Myco Mind. Myco Mind to suplementy diety oparte na psylocybinie, zapewniające niezbędną energię
i koncentrację, pobudzające kreatywność i rozwój duchowy.

_

Więcej na:
www.mycomind.org

Facebook