Hacking Heroes

projekty WWW / ilustracja / UI/UX

Kalisz / POLAND & Espinho / PORTUGAL

Przez ponad rok miałem przyjemność wspierać projekt hackingheroes.org od strony graficznej. Hacking Heroes to projekt warsztatów programowania skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą. Obejmuje warsztaty programowania dla młodzieży zakończone 5-dniowym hakatonem organizowanym w Porto oraz warsztaty dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli oraz osób pracujących z młodzieżą – oba prowadzone równolegle w Kaliszu (Polska) i Espinho (Portugalia). Kluczową część projektu stanowi edukacyjno informacyjna platforma internetowa – hackingheroes.org. Projekt został sfinansowany przez ERASMUS + strategicznego partnerstwa na rzecz Programu Młodzież.

Więcej na:
hackingheroes.org
fb.com/hackingheroes

>Kalisz / POLSKA & Espinho / PORTUGALIA

Przez ponad rok miałem przyjemność wspierać projekt hackingheroes.org od strony graficznej. Hacking Heroes to projekt warsztatów programowania skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą.
Obejmuje warsztaty programowania dla młodzieży zakończone 5-dniowym hakatonem organizowanym w Porto oraz warsztaty dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli oraz osób pracujących z młodzieżą – oba prowadzone równolegle w Kaliszu (Polska) i Espinho (Portugalia). Kluczową część projektu stanowi edukacyjno informacyjna platforma internetowa – hackingheroes.org. Projekt został sfinansowany przez ERASMUS + strategicznego partnerstwa na rzecz Programu Młodzież.

Więcej na:
hackingheroes.org
fb.com/hackingheroes

>

Facebook