Niema Architektura — ostrowski modernizm.

architektura / typografia / projekty wystawiennicze

NIEMA ARCHITEKTURA to wystawa architektury odartej ze zbędnego detalu i niepotrzebnego ornamentu, które cechowały architekturę modernistyczną. Nagłe oderwanie architektury od kontekstu historycznego spowodowało, że jej forma przestała być dla odbiorcy czytelna. Przez lata niezrozumienie to skutkowało oddaleniem się współczesności od jej modernistycznych fundamentów. Architektura zaczęła się cofać, a tkankę miejską wypełniły marnej jakości budowle zwieńczone greckim tympanonem. Współczesny język architektury wziął swój początek z modernizmu. Bez jego zrozumienia wciąż będziemy posługiwać się językiem brzydkim i okaleczonym. Wystawa ma na celu nie tylko ukazanie wartości architektury XX wieku, ale również skłonienie do podjęcia próby zrozumienia jej, a być może nawet zauroczenia się nią. Wystawę przygotowali: nieformalna grupa archi B U N T przy współudziale Galerii Sztuki Współczesnej i Biblioteki Miejskiej.

Facebook