Hot Months – Blind

Animation, Graphic Design, Music

Drukowanie

Praca dyplomowa, która powstawała przez okres blisko 6 miesięcy na wydziale Grafiki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Jej głównym założeniem było stworzenie spójnej, estetycznej i przejrzystej oprawy wizualnej dla zespołu Hot Months i ich najnowszego wydawnictwa fonograficznego. Praca składa się z dwóch części: poklatkowej animacji rysunkowej – będącej fabularnym teledyskiem do utworu Blind oraz z aneksu, który tworzą: logo zespołu, okładka płyty, booklet, plakaty, buttony i t-shirty.

__

Promotor pracy artystycznej: prof. Jacek Adamczak prof. zw. UAP
Pracownia Animacji I

Promotor aneksu: prof. Mirosław Pawłowski prof. zw. UAP
Pracownia Wydawnictw

__

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 2014

Muzyka: Hot Months – Blind | [OSTR 017] Osterdam Records 2014

logo-01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Hot Months mewa plakat2

Hot Months - Forum Synagoga live DRUK

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Hot Moths - logo2-01

Joanna Jackowiak a.k.a. JJ — vocal
Mariusz Czelny a.k.a. Loverdozed — synths, drums, production
Piotr Marcinkowski a.k.a. 3 14 PM — guitar, keyboards
Tomasz Barzęc — trumpet

www.osterdamrecords.com

artwork by muchaDSGN.com

Bez nazwy-2-01

Facebook